ΛΜΛLGΛΜΛ.png

Contact us

T: +30 2611810376 

E: info@amalgamalab.gr 

A: Pantanassis 73 Patras, Greece

Under Construction


Η εταιρεία Amalgama architectural lab με έδρα τη Πάτρα προσφέρει υπηρεσίες αρχιτέκτονα και πολιτικού μηχανικού και αναλαμβάνει οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο από το σχεδιασμό μέχρι και τη κατασκευή.

Architectural and Engineering firm in Patras, Greece 

Amalgama architectural lab | Greece Παντανάσσης 73 Πάτρα 26221 κατασκευή άδεια μελέτες ανακαίνιση